БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ НА ВЕСТНИЦИТЕ ,СПИСАНИЯТА И КНИГИТЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ЧЕПЕЛАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПСКА ИСКРА"1."Родопски новини"-вестник излизал три пъти месечно, издаван в Чепеларе през 1894г. с редактор Васил Дечев. Излезли 12 броя. Това е и първия родопски вестник.
2."Митниците на турската граница"-брошура, от Васил Дечев 1894г.
3. "Поминъкът в Родопите"-брошура, от Стою Шишков 1899г.
4. Списание "Родопски напредък"-излизало месечно, за наука, обществени знания и народни умотворения, редактирано в първите си години от Стою Шишков, Васил Дечев и Г. Мерджанов, а по късно от Шишкопв и Дечев. Излиза от 1903г. до 1912г. отначало в Чепеларе, а след това в Асеновград и Пловдив.
5."Среднородопското овчарство"-студия от В.Дечев
6."Сребърно-оловните и медни руди в Родопите"-брошура 1892г.
7."Фабричното производство на терпентин и колофон"-брошура
8.:Миналотот на Чепеларе"-от Васил Дечев-том 1 -1928г. и том 2-1936г.
9."Защо Рупчоското държавно петокласно училище да бъде в Чепеларе, а не в друго село"-брошура 1895г.
10."Още няколко думи по въпроса за преместването на сържавното училище от Оряхово вЧепеларе-брошура 1895г.
11."Нужно ли е прекарването на държавно шосе от Станимака до Чепеларе и границата"-брошура 1898г.
12."Едно мнение по въпроса за административното деление на централните Родопи"-брошура от Атанас Найденов 1914г.
13.Списание "Звънец" 1918г., орган на родопските скотовъди и др. кооперации. Излязъл 1 брой.
14."Карта на Родопа"(Смоленско-Рупската област) 1920г. от Васил Дечев и Хр. Караманджуков
15."По прокарване железницата Станимака-Чепеларе-Устово", брошура Чепеларе 1925г.
16. Вестник "Родопска искра" Чепеларе 1937-40г.-двуседмичен
17."Среднородопски проблеми"-брошура от д-р Г.Чичовски 1938г.
18."Спомени от Бяло море"-брошура от В Смоленски(В. Дечев) 1938г. и други.


           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК