ВИДНИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТОВ 
 ОСНОВОПОЛОЖНИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-СПОМАГАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "РОДОПСКА ИСКРА"  (ДНЕС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПСКА ИСКРА 1880")ГОРЧО МЕРДЖАНОВ
РЕДАКТОР НА СПИСАНИЕ "РОДОПСКИ НАПРЕДЪК". С ДЕЙНОТО МУ УЧАСТИЕ СЕ УЧРЕДЯВА "ОБРАЗОВАТЕЛНО-СПОМАГАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "РОДОПСКА ИСКРА". ТОЙ Е ЧОВЕКА ПОЕЛ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО "ВОДОПАД", ЧИЯТО ЦЕЛ БИЛА ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ НА СЕЛИЩЕТО ЧЕПЕЛАРЕ. ГОРЧО МЕРДЖАНОВ ПРАВИ МНОГО И НАЙ-РАЗЛИЧНИ ДАРЕНИЯ КАТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 1899-1902г. ВЛАГА МНОГО ТРУД И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В СЕЛО ЧЕПЕЛАРЕ.АНГЕЛИНА БАНКОВА-МАРИНОВА
РАБОТИ КАТО УЧИТЕЛКА В ЧЕПЕЛАРСКАТА ГИМНАЗИЯ ОТ 1930-1947г.
ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ТЯ Е БИЛА РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРАЖДАНСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ХОРОВЕ И ОРКЕСТРИ ПРИ ЧИТАЛИЩЕТО И ГИМНАЗИЯТА. ПОДГОТВИЛА Е МНОГО МУЗИКАЛНИ КАДИ В СЕЛОТО И РАЙОНА. ПОД НЕЙНО ДИРИГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКИЯТ ХОР ПРЕЗ 1935г. НА СЪСТЕЗАНИЕ В СОФИЯ ПЕЧЕЛИ ЗВАНИЕ ЗА ХОРА "НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ", С НАГРАДИ ЛАВРОВ ВЕНЕЦ И ПЛАКАТ. 
ТЯ Е ИНИЦИАТОРА ЗА ЗАКУПВАНЕТО НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪРВИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР. ПЪРВА ДОСТАВЯ И ПОЛЗВА ПИАНО НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО- В ЧИТАЛИЩЕТО.
АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ И АВТОР НА МУЗИКАЛНИ ТВОРБИ МЕЖДУ КОИТО Е И "ХИМНЪТ НА ЧЕПЕЛАРСКИТЕ ХОРИСТИ"АДИЛ САЛИХОВ ДЖУРОВ
ЕДИН ОТ ВИДНИТЕ ЧЕПЕЛАРСКИ БУДИТЕЛИ, ВЗЕЛ ДЕЙНО УЧАСТИЕ В ПОЧТИ ВСИЧКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ , АДМИНИСТРАВИТНИ, УЧЕБНИ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И СТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ 1890 ДО 1920г. В РОДНОТО МУ СЕЛО ЧЕПЕЛАРЕ И РУПЧОСА. ПРЕЗ 1894г. Е ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ПОМОЩНИК КМЕТ В ЧЕПЕЛАРЕ. НА ТОЗИ ПОСТ ОСТАВА НЯКОЛКО ГОДИНИ , ПРЕЗ КОИТО В СЕЛОТО СА ОСЪЩЕСТВЕНИ  ЕДНИ ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ И СТРОИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ: ПРОКАРАНИ СА ПЪРВИТЕ ПРАВИ И ШИРОКИ УЛИЦИ, ПОСТРОЕНО Е ГОЛЯМО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 1895г., ПОСТРОЕНА Е ПЪРВАТА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА. 
АДИЛ ДЖУРОВ СЪДЕЙСТВА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА КЛАСНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ ОРЕХОВО В ЧЕПЕЛАРЕ. 
СЛЕД 1893г. АДИЛ ДЖУРОВ Е И РЕДОВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО, А ЧРЕЗ УБЕДИТЕЛНОТО СИ СЛОВО ПРИ ПОЛАГАНЕТО НА ОСНОВНИЯ КАМЪК НА ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА ПРЕЗ 1897г. ПРИВЛИЧА КЪМ УЧАСТИЕ В СТРОЕЖА ПОЧТИ ЦЯЛОТО БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКО НАСЕЛЕНИЕ В СЕЛОТО. СЪДЕЙСТВА ЗА НАМИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТРОЕЖА И ТОГАВА, КОГАТО СЕ Е СМЯТАЛО, ЧЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ИЗЧЕРПАНИ. 
АДИЛ ДЖУРОВ Е ЧОВЕКА, КОЙТО ДАРЯВА СОБСТВЕН ИМОТ ОТ 500 ДЕКАРА НА ЧЕПЕЛАРСКОТО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВОВАСИЛ ДЕЧЕВ ВАСИЛ ДЕЧОВ ХАРИТОВ Е БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ, ЕТНОГРАФ, ИСТОРИК, ГЕОГРАФ, ОБЩЕСТВЕНИК И ПОЛИТИК. ОРИГИНАЛНА, ДРЪЗКА, БЕЗКОМПРОМИСНА И ДОРИ ВИРОГЛАВА ЛИЧНОСТ. ПРЕЗ 1967 Г. ДЪЩЕРЯ МУ СИ СПОМНЯ: „ВИСОК ЧОВЕК, ЕДИН И ДЕВЕТДЕСЕТ, СЛАБ И ЛЕКО ПРИВЕДЕН. ТОЛКОВА БЕШЕ ТЪНЪК, ЧЕ СЯДАШЕ В КАФЕНЕТАТА С ПРЕПЛЕТЕНИ КРАКА, МНОГО ПУШЕШЕ, НЕБРЕЖЕН БЕШЕ КЪМ ВЪНШНОСТТА СИ. ЧЕСТО СИ ПРАВЕШЕ ДРЕХИ, НО ВИНАГИ САКОТО И ПАНТАЛОНИТЕ МУ БЯХА ПОСИПАНИ С ПЕПЕЛ ОТ ЦИГАРИТЕ МУ. ОБИКНОВЕНО ВРЪЗКАТА МУ БЕШЕ НАКРИВО, ШАПКАТА МАЛКО КРИВНАТА, А ВРЪЗКИТЕ НА ОБУЩАТА ЧЕСТО РАЗВЪРЗАНИ. НА ЧЕРКВА НЕ ХОДЕШЕ, ОСВЕН НА СВАТБИ И ПОГРЕБЕНИЯ.
РАБОТИ КАТО УЧИТЕЛ В ЧЕПЕЛАРЕ, ЛЪДЖЕНЕ, ПЕРУЩИЦА И ДР., МИТНИЧЕСКИ ЧИНОВНИК В ЧЕПЕЛАРЕ, ДЪСЧЕНО-КЛАДЕНСКАТА МИТНИЦА (НА СРЪБСКАТА ГРАНИЦА), ТУТРАКАН, УРУМБЕГЛИЙ (ДНЕС В ТУРЦИЯ, ДО ЛОЗЕНГРАД), ТАТАРКЬОЙ (В БИВШАТА АЙТОСКА ОКОЛИЯ), КОНСТАНТИНОВО (СРЕЩУ ОДРИН) И ПР., ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ НА АЙТОС, БУРГАС И СЛИВЕН, КМЕТ НА ЧЕПЕЛАРЕ В ПЕРИОДА 1894-1897 Г., ЧЛЕН НА ПЛОВДИВСКАТА ОКРЪЖНА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ, ЧИНОВНИК ВЪВ ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО В СОФИЯ, НАЧАЛНИК НА ОКРЪЖНОТО КОНТРОЛНО БЮРО ПО МЕРКИТЕ И ТЕГЛИЛКИТЕ В СМОЛЯН И ДР.
ИНИЦИАТОР ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА УЛИЦА В ЧЕПЕЛАРЕ. ПРЕЗ 1896 Г., КАТО КМЕТ НА ЧЕПЕЛЕРЕ, ЯДОСАН ОТ СВЪРШЕНАТА НЕДОКРАЙ ИНЖЕНЕРНА РАБОТА, САМ НАЧЕРТАВА С МАСТИЛО НОВИТЕ УЛИЦИ СПОРЕД СВОЕТО ЛИЧНО РАЗБИРАНЕ. ПРЕЗ 1896 Г. ТОЗИ ПЛАН НАМИРА РЕАЛИЗАЦИЯ И ЦЯЛОТО НОВО СТРОИТЕЛСТВО СЕ СЪОБРАЗЯВА С НЕГО. ИНИЦИАТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ЧИТАЛИЩЕТО В ЧЕПЕЛАРЕ, КАКТО И ЗА ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО МУ. КАТО ЧЛЕН НА ПЛОВДИВСКАТА ОКРЪЖНА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ СЪДЕЙСТВА АКТИВНО ЗА ТРАСИРАНЕТО НА ПЪТЯ СТАНИМАКА (АСЕНОВГРАД) - БАЧКОВО - ХВОЙНА - ЧЕПЕЛАРЕ. ИЗДИГА ГЛАС ЗА СПИРАНЕ НА „ГОРСКАТА СЪСИПИЯ В РОДОПИТЕ“.
ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ДЕЧОВ Е ЧЛЕН НА КОМИСИЯ, КОЯТО ОБХОЖДА РОДОПСКАТА ОБЛАСТ И ПРИМОРСКАТА РАВНИНА С ЦЕЛ ДА ПРОУЧИ НУЖДИТЕ И РАЗДАДЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ХРАНА, ДРЕХИ И ПАРИЧНИ ПОМОЩИ. КАТО ВИЖДА БЕДСТВЕНОТО И ОКАЯНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОСОБЕНО ТОВА НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИТЕ, РАЗДАВА ЛИЧНИТЕ СИ ВЕЩИ НА НАЙ-БЕДНИТЕ.
СЪЗДАТЕЛ НА ПЪРВОТО В РОДОПИТЕ КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“, СКОТОВЪДНО-МЛЕКАРСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО „РОДОПА“, ГЛАВНОТО РОДОПСКО-ПРИМОРСКО СКОТОВЪДНО ДРУЖЕСТВО „ОВЕН“ – ЧЕПЕЛАРЕ И КООПЕРАТИВНА ДРУЖИНА „МОМЧИЛОВИ ВОДОБОРЦИ“ – ПОРТО ЛАГОС. НА 28 АВГУСТ 1938 Г. СЛЕД ДВЕГОДИШНА ПОДГОТОВКА ПРИЗНАТЕЛНОТО ЧЕПЕЛАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТДАВА ПРИЗНАТЕЛНОСТ НА ДОСТОЙНИЯ СИ СЪГРАЖДАНИН С ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ. ВСЪЩНОСТ ТОГАВА ТОЙ ВЕЧЕ Е НАВЪРШИЛ 72 ГОДИНИ.
ВАСИЛ ДЕЧЕВ Е АВТОР НА ИЗВЕСТНОТО ДВУТОМНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ „МИНАЛОТО НА ЧЕПЕЛАРЕ” , В КОЕТО Е СЪБРАНА ЦЯЛТА ИСТОРИЯ ЗА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА СЕЛИЩЕТО.АСЕН ДИМИТРОВ
 ТОЙ ИМА НАЙ-ГОЛЕМИ ЗАСЛУГИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МНОГО КВАЛИФИЦИРАНИ АРТИСТИЧНИ КАДРИ ИЗМЕЖДУ МНОЖЕСТВОТО ЧЕПЕЛАРСКИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, ЛЮБИТЕЛИ НА СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО. ПОД НЕГОВИ И НА КОЛЕГИТЕ МИ ГРИЖИ ТЕАТЪРЪТ И СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО ВЛЕЗЛИ ДЪЛБОКО В БИТА НА ЧЕПЕЛАРЦИ И СРЕДНОРОДОПЧАНИ ВЪОБЩЕ, КОИТО ИДВАЛИ ОТ СЪСЕДНИТЕ СЕЛИЩА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНО СПОЛУЧЛИВИ СПЕКТАКЛИ.  
ЗАСЛУГАТА НА АРТИСТА АСЕН ДИМИТРОВ Е И ИНИЦИАТИВАТА В ЧЕПЕЛАРЕ КЪМ 1939Г. ДА СЕ СФОРМИРА ДЕТСКИ ТЕАТЪР. ТОЙ Е ПРОСЪЩЕСТВУВАЛ С НЯКОЛКО ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ И ИЗНЕСЕНИ ПРОДУКЦИИ КАТО ''МАРА ПЕПЕЛЯШКА'' И ДР.
СИМЕОН СИВКОВ-ТЕАТРАЛЕН САМОДЕЕЦ УЧАСТВАЛ В ПОЧТИ ВСИЧКИ ПИЕСИ И ПОСВЕТИЛ ЖИВОТА СИ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТСИМЕОН ЕВСТАТИЕВ ЯНКОВ
РОДИТЕЛИТЕ НА ВАСИЛ ДЕЧЕВ- В ДЯСНО Е МАРТА ДЕЧОВЕ, КОЯТО ДАРЯВА НАЙ-ХУБАВИЯТ СИ ИМОТ В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА (КЪДЕТО СЕ НАМИРА ДНЕС И ЧИТАЛИЩЕТО), ЗА ДА ЗАПОЧНЕ СТРОЕЖА НА ПЪРВАТА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА.           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК