КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2022


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2022г. 
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДОПСКА ИСКРА 1880" 
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
КАЛЕНДАРЪТ ВКЛЮЧВА КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ. ТОЙ Е ОТВОРЕНА СИСТЕМА, КЪМ НЕГО МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ СЪБИТИЯ И ДА СЕ ПРАВЯТ ДРУГИ ПРОМЕНИ.
ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ И ВИДА НА ПРОЯВИТЕ(ИЗЛОЖБА, КОНЦЕРТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДРУГИ) ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ В РАЗДЕЛ "СЪБИТИЯ" - ПОДРАЗДЕЛ "ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ" НА САЙТА НА ЧИТАЛИЩЕТО И ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО https://www.facebook.com/rodopskaiskra1880


МЕСЕЦ/ДАТА

СЪБИТИЕ

М.ЯНУАРИ

 

16

·         ЧЕТЕНИЯ ПО ВАСИЛ ДЕЧЕВ И  ПО СЛУЧАЙ 135  ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЧЕПЕЛАРЕ

 

М.ФЕВРУАРИ

 

18

28

·         ОТБЕЛЯЗВАНЕ СМЪРТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

·         100 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР РАЙЧЕВ, УЧИТЕЛ И СПЕЛЕОЛОГ, СЪЗДАТЕЛ НА МУЗЕЯ НА РОДОПСКИЯ КАРСТ, РОДЕН В ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

М.МАРТ

 

1

 

3

8

·         ДЕН НА САМОДЕЕЦА

 МАРТЕНСКИ БАЗАР

·         ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

·         МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

 

М.АПРИЛ

 

1

 

3-7.04.

·         85Г. ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИК „РОДОПСКА ИСКРА” В ЧЕПЕЛАРЕ (1937-1940)

·         СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА-МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

М.МАЙ

 

1

 

 17

11

24


24

·         МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА-ФОТО-ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА  „ЧЕПЕЛАРЕ И ДЕНЯТ НА ТРУДА ПО УСТАВА НА ВРЕМЕТО”

·         ПОКЛОНЕНИЕ В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ДЕЧЕВ

·         ДЕН НА БИБЛИОТЕКАРЯ

·         ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

·         ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

М.ЮНИ

 

1

 

2

22

·         МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО-ПРАЗНИК НА НАЙ-МАЛКИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

·         ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ

·         156Г. ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ДЕЧЕВ

М.АВГУСТ

 

ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ МЕСЕЦ

·         ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА-ДЕТСКА ЛЮБОЗНАТЕЛНИЦА „ЦАРСТВОТО НА КНИГИТЕ”

М.СЕПТЕМВРИ

 

12

 

22

·         100Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРЪСТЬО МАРЕВ-ДИРИГЕНТ, ПРОФЕСОР РОДЕН В ГР.ЧЕПЕЛАРЕ ПРЕЗ 1922Г.

·         ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

М.ОКТОМВРИ

 

22

·         140 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРУМ САВОВ-ПЪРВИЯ ФОТОГРАФ В СРЕДНОРОДОПСКИЯ КРАЙ, РОДЕН В УСТОВО(1882-1949)

М.НОЕМВРИ

 

1

·         ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ-МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ


           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК