КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2020


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2020г. 
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДОПСКА ИСКРА 1880" 
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
КАЛЕНДАРЪТ ВКЛЮЧВА КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ. ТОЙ Е ОТВОРЕНА СИСТЕМА, КЪМ НЕГО МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ СЪБИТИЯ И ДА СЕ ПРАВЯТ ДРУГИ ПРОМЕНИ.
ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ И ВИДА НА ПРОЯВИТЕ(ИЗЛОЖБА, КОНЦЕРТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДРУГИ) ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ В РАЗДЕЛ "СЪБИТИЯ" И ПОДРАЗДЕЛ "ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ" НА САЙТА НА ЧИТАЛИЩЕТО И ВЪВ FACEBOOK

ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЩЕ ОТДАДЕМ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА НА ЧЕСТВАНИЯТА ПО ПОВОД 140 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО И 80 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ВТОРАТА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА

МЕСЕЦ/ДАТА
СЪБИТИЕ
ЯНУАРИ

ЧЕСТВАНЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА
140 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НЧ”РОДОПСКА ИСКРА 1880”
80 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ВТОРАТА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА
6
171 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ
16
142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЧЕПЕЛАРЕ ОТ ТУРСКО РОБСТВО
ФЕВРУАРИ

18
147 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
27
80 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ГАДЖУРОВ, ДЪЛГОГОДИШЕН КМЕТ НА
ЧЕПЕЛАРЕ, СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ, РОДЕН В ЧЕПЕЛАРЕ (1940–2002)
МАРТ

1
БАБА МАРТА И ДЕН НА САМОДЕЕЦА
3
142 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА САН-СТЕФАНСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО
4
180 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МАРИН КАРАДЖОВ, УЧИТЕЛ И СВЕЩЕНИК,  БОРЕЦ  ЗА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ, РОДЕН В ЧЕПЕЛАРЕ (1840-1914)
АПРИЛ

2
МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА
МАЙ


МАЙСКИ КОНЦЕРТИ
1-31
„ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ КЪМ ПОЗНАНИЕ,ДУХОВНО СЪВЪРШЕНСТВО,ЕВРОПЕЙСКО ЕДИНСТВО”  -  ИЗЛОЖБА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ” ГРАД СМОЛЯН
11
ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕКАРЯ
17
79 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВИДНИЯТ ЧЕПЕЛАРСКИ БУДИТЕЛ ВАСИЛ ДЕЧЕВ
24
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА КУЛТУРА И СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ
ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
„27 ЮЛИ”
155 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТОЮ ШИШКОВ, РОДОПСКИ КНИЖОВНИК, ОСНОВАТЕЛ НА СРЕДНОРОДОПСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В СМОЛЯН, РОДЕН В УСТОВО (1865 - 1937)

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 140 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО И 80 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ВТОРАТА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА
ЮНИ

1
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
2
ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
22
154 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВИДНИЯТ ЧЕПЕЛАРСКИ БУДИТЕЛ ВАСИЛ ДЕЧЕВ

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ШЛАГЕРНА И СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН „ПОЛЪХ ОТ МИНАЛИ МЕЧТИ”
ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

6
СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
6
125 Г. ОТ ИЗЛИЗАНЕТО НА ПЪРВИЯ ВЕСТНИК В СРЕДНИТЕ РОДОПИ „РОДОПСКИ НОВИНИ”, СПИСВАН ОТ ВАСИЛ ДЕЧЕВ В ЧЕПЕЛАРЕ (1895)

9
120 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН  ЧИЧОВСКИ, ОСНОВАТЕЛ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР (1951), РОДЕН В ЧЕПЕЛАРЕ (1900-1967)
22
ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

1
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
ДЕКЕМВРИ


ПРАЗНИЧНО ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ  КОНЦЕРТИ


           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК