ВАЖНИ МОМЕНТИВАЖНИ МОМЕНТИ ОТ ЖИВОТА НА ЧИТАЛИЩЕ
"Родопска искра" 1880 - ЧепелареДАТА 


СЪБИТИЕ

1.1.1880
Основаване на читалището.
15.IX.1893
Сливане на читалището с културно-просветното дружество
"Проглед" и разширяване на дейностт му.

30.VI.1894
Начало на книгоиздателската дейност на читалището с отпечатване на брошурата "Митниците на турско-българската граница".
Лятото на 1895
Първото театрално представление в Чепеларе с пиесата
"Шаранът" от Т.Станчев.
21.V.1897
Решение да се построи собствена читалищна сграда.
06.XI.1897
Полагане на основен камък на читалищната сграда.
31.VIII.1897
Издадена е брошурата "Нужно ли  е шосе от Станимака до
Чепеларе".
10.XI.1897
Изработен и приет е правилник за вътрешен живот на читалището.

19.IX.1897
Взето е решение да се подготви и изнесе едно театрално представление в София в полза на новостроящата се читалищна сграда.08.III.1898
Изпратен благодарствен адрес на немския проф.Густав Вайганд за заслугите му към българската народност в Македония и провъзгласени за почетни членове на читалището заслужилите за Родопския край дейци: Хр. Константинов, Капитан Петко Войвода Киряков и д-р. Пасманик. Взето е решение да се издаде брошура "Поминъкът в страната" преименувана после като "Поминъкът в Родопите"
Взето е решение и да се обзаведе при читалището "Промишлено - етногравски и археологически музей".


22.X.1898
Обсъждане ръкописа на брошурата "Поминъкът в Родопите" от общото събрание на членовете, което прави предложение съдържанието й да се обогати с материали за мините в Лъкинския район, за залесяването, за ветеринарното дело, за назначаването в Родопите учители с практическо земеделско образование и др.

02.II.1904
Общото събрание определя вестниците и списанията  за които да се абонира читалището. Между тях е и "Работнически вестник".

18.II.1907
В неокончателно завършената читалищна сграда е дадено театрално представление. Пролетта на 1922г.-Инсталиран е за пръв път киноапрат в читалището.

20.XI.1925
На съществуващия при читалището смесен граждански хор е назначен пръв платен диригент Иван Ник. Чичовски. През есента на същата година е изнесена за пръв път в селото операта на читалищния самодеен колектив -"Софиянци
пред Букурещ".
25.VIII.1926
Тържествено честване 70-годишнината на първите в страната читалища - Свищовското ,Ломското и Шуменското.

14.II.1927
Читалището внася сума 200 000 лева от фонда си за постройка на нова читалищна сграда в местната първа в страната коопшерация ВЕЦ "Водопад" основана през 1921г., за да я подпомогне при закупуването на втора турбина и генератор.

02.XII.1927
Общото събрание на читалищните членове с възторг приемат
предложението на Васил Дечев да издаде книгата му "Миналото на Чепеларе".
Август 1928
 Излиза от печат 1 том от книгата"Миналото на Чепеларе".

12.VII.1935
Чепелареския граждански хор с диригент Ангелина Банкова Спечелва първата  национална награда "Лавров венец" в София.
Март 1936
Излиза от печат и втория том от книгата "Миналото на
Чепеларе" от Васил Дечев.

06.II.1939
Общото събрание на читалищните членове решава да бъде построена нова читалищна сграда. Строежа започва през юни същата година и бива завършен в края на 1940г.
06.X.1942
Общото събрание на членовете решава да бъде закупен нов киноапарат.

20.VIII.1949
Читалищния драматичен състав печели награда от 300 000 лева в съревнование с драмсъставите на селските читалища в страната.
18.II.1951
Образувано е при читалището първата в страната селска Детска музикална школа.
24.V.1954
Читалище "Родопска искра" е провъзгласено от Върховния
читалищен съюз за "Образцово".

15-18.XII.1960
Тържествено честване на 80 годишния юбилей на читалището. Тогава читалището е наградено с орден "Кирил и Методий-I степен от Президиума на Народното събрание и награждава 21 читалищни дейци и деятели със златни и сребърни значки от Националния съвет на ОФ.


01.I.1980


Читалището чества своя 100 годишен юбилей.


           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК