ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

Официалното школата е открита на 20.II.1951г. Школата разполагала с повече от 3 пиана, 11 цигулки, 770 нотни пособия и акордеони. За 10 години е изнесла 15 самостоятелни концерта, 19 продукции, 1 радиопредаване и 1000 публични излизания в несамостоятелни програми в селото и извън него.
           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК