12 октомври 2022 г.

Отново спечелен проект за книги

 За пореден път библиотеката към НЧ"Родопска искра 1880" град Чепеларе е сред спечелилите проект от конкурсната сесия по програма "Българските библиотеки -съвременни центрове за четене и информираност". По тази програма ще бъдат закупени нови книги на стойност 845.66 лв.
           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК